Beperking duur partneralimentatie tot 5 jaar

Maximaal 5 jaar partneralimentatie – Wet herziening partneralimentatie

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel-Van Oosten, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie aanvaard. De wet zal ingaan per 1 januari 2020.

Inhoud
De duur van de partneralimentatie wordt verlaagt van 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Er is wel een vangnet voor de volgende gevallen:
• Gezinnen met kinderen tot 12 jaar (maximaal 12 jaar partneralimentatie)
• Lange huwelijken waarbij binnen 10 jaar de AOW leeftijd wordt bereikt (maximaal 10 jaar partneralimentatie)

Er komt een nieuwe term: Verdiencapaciteit. Dat is het bedrag dat iemand kon verdienen bij aanvang van het huwelijk. Aan de hand van deze verdiencapaciteit wordt bepaald of er behoefte is aan partneralimentatie.

Het is mogelijk om in huwelijksvoorwaarden een regeling te treffen over de hoogte en de duur van de partneralimentatie.

De bedoeling van de wet is duidelijk uitgelegd in de Memorie van Toelichting. De letterlijke tekst daarvan is:

Initiatiefnemers willen dat partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter
wordt. Zij veranderen de grondslag, vereenvoudigen de berekeningsmethode
en verkorten de duur. Daarbij zijn de kansen op de arbeidsmarkt
uitgangspunt, bijvoorbeeld in geval die kansen kleiner zijn als gevolg van
een eventuele langdurige afwezigheid van de arbeidsmarkt tijdens het
huwelijk. Het wetsvoorstel voorziet ook in een prikkel om weer zelfstandig
op eigen benen te gaan staan. In huwelijkse voorwaarden of bij een
geregistreerd partnerschapovereenkomst kunnen partijen afspraken
maken die afwijken van de wettelijke minimumregeling. Contractsvrijheid
is daarbij het uitgangspunt.

Het spreekt voor zich dat de duur alimentatieverplichting aanzienlijk korter wordt, maar daarbij zal het vaak ook om lagere bedragen aan partneralimentatie gaan, omdat bij de berekening niet meer geprofiteerd wordt van een hoog inkomen van de andere partner. De eigen verdiencapaciteit geeft een plafond. Op dit moment wordt dat plafond nog afgeleid van het gezamenlijk gezinsinkomen, ofwel de welstand van partijen tijdens het huwelijk.

De Memorie van Toelichting zegt hierover:

De alimentatie is dus een compensatie voor de
achterstand op de arbeidsmarkt die is ontstaan doordat een van de
partners geen of minder tijd aan zijn of haar carrière heeft kunnen
besteden. Initiatiefnemers accepteren dat het einde van een huwelijk of
een geregistreerd partnerschap kan leiden tot verlies van welstand na
afloop van het huwelijk of geregistreerd partnerschap

Contact

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?
Stuur me een bericht of neem telefonisch contact met me op.

073-5478253 marja@appunn.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×